Dr. Iva Oreški

Mlada je snaga Poliklinike dr. Gikić. Završila je Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Praksu je stekla u dvije stomatološke ordinacije nakon završetka studija. Njezina su glavna područja zanimanja: oralna kirurgija i protetika. Prepoznata je u našem stručnom timu kao osoba koja može asistirati dr. Matiji Gikiću tijekom najtežih oralno-kirurških zahvata kao što su All on 4 i Zygoma te je stalni član našeg tima za operativne zahvate. Protetika, implantoprotetika, liječenje zuba, ispuni, vađenje zuba i izbjeljivanje zahvati su koje dr. Iva Oreški redovito izvodi.

U medicinskom časopisu “Medix” objavljen je 2016. godine njezin rad pod nazivom: Lokalni anestetici u pedodonciji.

Stručno usavršavanje i edukacija:

2018. godina Radni tečaj iz strojne endodoncije:”Instrumentacija korijenskih kanala tehnikom reciprociteta

2018. godina Radni tečaj : “Osnove laboratorijske implantoprotetike

2017. godina 3. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2015. godina X Hrvatski međunarodni Quintessence kongres – Quintessence publishing, Zagreb

2015. godina I Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Naručite se na pregled

Call Now Button