Select Page

PROTETIKA

cijena
već od
1440,00 kn

cijena već
od 1440,00 kn

Protetika je grana dentalne medicine, koja se bavi nado.mještanjem izgubljenih zuba i tkiva, vraćajući zubima funkciju i estetiku. Educirani stručnjaci, dentalni tehničari ili zubotehničari u laboratoriju zaduženi su za protetske radove.

Protetiku se dijeli na mobilnu, polufiksnu i fiksnu.

U mobilnu protetiku svrstavaju se akrilatne i wironit proteze. One mogu biti totalne ili parcijalne, a moguće je izraditi i protetski nadomjestak za jedan zub tzv. „žabica“.
U polufiksnu protetiku svrstavaju se proteze koje imaju posebne retencijske elemente. Ako pacijent ima nekoliko zuba tada se u protezu ugrađuju kvačice (retencijski elementi) koje služe za njezinu stabilizaciju. Ako pacijent nema niti jednog zuba govorimo o implantatima (koji se ugrađuju u kost) i lokatorima (koji se postavljaju na implantate), a u proteze postavljamo retencije, koje omogućuju bolju stabilnost proteze.
Fiksna protetika podrazumijeva izradu protetskih radova na cementiranje (koji se fiksiraju na postojeće zube) ili na vijak (koji se fiksiraju na implantate).
U fiksnu protetiku spadaju:

* INLAY, ONLAY,OVERLAY KERAMIČKI ISPUNI od 1.440,00 kn
* POJEDINAČNE KRUNICE od 1440,00 kn
* LJUSKICE 2.340,00 kn
* MOSTOVI

Protetika je jako važna u čitavom procesu nastajanja novog osmijeha, jer mora vizualno, estetski, ali i funkcijski zadovoljiti pacijenta te se radi više proba. Pritom poštujemo sve faze izrade jednog protetskog rada po protokolima struke koje smo usvojili na privatnim edukacijama: Massironi, Malo, Davo, Giesenhagen, Shiratori, Jovanović…

Dentalna poliklinika dr. Gikić ima svoj vlastiti laboratorij pa zahtjevni koncepti All on 4 i Zygoma mogu biti završeni u roku od 24 sata.

FIKSNA PROTETIKA

Inlay, Onlay i Overlay estetski su nadomjesci u slučaju većeg oštećenja zuba. Kvalitetnije su i dugotrajnije rješenje od kompozitnog ispuna- plombe. Koji će se od ova tri nadomjestka primijeniti kod nekog pacijenta ovisi o veličini plohe koju trebamo pokriti.

Krunica je protetski nadomjestak koji „nadomješta caklinu“, kako bi se pravilno rasporedio prijenos sila prilikom žvakanja i time spriječile frakture već oslabljenog zuba te poboljšala funkcija žvakanja. Posebno se preporučuju u slučaju liječenih zuba, koji su puno krhkiji u odnosu na vitalne zube, a mogu se postavljati i na implantate.

Načini na koji se postavljaju su cementiranje ili na vijak. Izrađuju se od različitih materijala pa se prema tome i razlikuju:

* Metalkeramičke krunice – imaju metalnu osnovu na koju se „slaže“ keramika. To je standard u fiksnoj protetici. Izuzetno su čvrste i dugotrajne.

* Potpunokeramičke krunice – izrađuju se od pune, prešane keramike. Razlikujemo Empress i E.max krunice. Zadovoljavaju najveće estetske zahtjeve jer oponašaju svojstva prirodnog zuba. Preporučuju se kod pacijenata koji imaju svoje zube, a trebaju nadoknaditi i unaprijediti funkciju i/ili estetiku.

* Cirkonkeramičke krunice – estetski su superiorne u odnosu na druge vrste krunica. Baza (osnova) je cirkonska, a na nju se slaže keramika. Upravo zbog toga izuzetno su čvrste. Češće ih radimo ako nedostaje više zuba nosača ili su zubi zbog liječenja promijenili boju. Najbolji su izbor za prirodan izgled i vrhunsku estetiku.

Ljuskice su protetski nadomjestak za koji je potrebno minimalno invazivno brušenje zuba. Mogu se raditi na vitalnim, zdravim zubima koji nisu liječeni, imaju mali ispun ili ga uopće nemaju. Preporučuju se kada se želi promijeniti veličina, oblik i boja zuba ili zatvoriti dijastema (razmak) između zuba. Najčešće se apliciraju iz estetskih razloga.

Mostovi su „zubni niz“ od tri krunice naviše. Mogu se postavljati na pacijentove izbrušene zube ili na implantate. Isto tako, mogu se raditi mostovi koji pokrivaju cijeli zubni niz.
All on 4 / Zygoma koncepti su fiksnog mosta na vijak, na četiri dentalna implantata standardne dužine ili zigomatičnih (dugačkih) implantata. U prvoj fazi terapije izrađuje se akrilatni fiksni most na vijak, dok se u drugoj fazi izrađuju estetski superiorni mostovi s metalnom konstrukcijom i kompozitnim fasetama.

POLUFIKSNA I MOBILNA PROTETIKA

U slučaju kompletne ili djelomične bezubosti mogu se izraditi protetski nadomjesci koji se skidaju. Nazivaju se protezama i mogu biti totalni ili parcijalni s kvačicama ili drugim retencijskim elementima. Izrađuju se od akrilata ili wironita (proteze s metalnom bazom).
Kada mobilne proteze ne stoje čvrsto na grebenu čeljusti i pacijent ima neugodnosti u javnosti, preporučujemo proteze na lokatorima, koji se postavljaju na prethodno ugrađene implantate.

Protetika je grana dentalne medicine, koja se bavi nado.mještanjem izgubljenih zuba i tkiva, vraćajući zubima funkciju i estetiku. Educirani stručnjaci, dentalni tehničari ili zubotehničari u laboratoriju zaduženi su za protetske radove.
Protetiku se dijeli na mobilnu, polufiksnu i fiksnu.
U mobilnu protetiku svrstavaju se akrilatne i wironit proteze. One mogu biti totalne ili parcijalne, a moguće je izraditi i protetski nadomjestak za jedan zub tzv. „žabica“.
U polufiksnu protetiku svrstavaju se proteze koje imaju posebne retencijske elemente. Ako pacijent ima nekoliko zuba tada se u protezu ugrađuju kvačice (retencijski elementi) koje služe za njezinu stabilizaciju. Ako pacijent nema niti jednog zuba govorimo o implantatima (koji se ugrađuju u kost) i lokatorima (koji se postavljaju na implantate), a u proteze postavljamo retencije, koje omogućuju bolju stabilnost proteze.
Fiksna protetika podrazumijeva izradu protetskih radova na cementiranje (koji se fiksiraju na postojeće zube) ili na vijak (koji se fiksiraju na implantate).
U fiksnu protetiku spadaju:

* INLAY, ONLAY,OVERLAY KERAMIČKI ISPUNI od 1.440,00 kn
* POJEDINAČNE KRUNICE od 1440,00 kn
* LJUSKICE 2.340,00 kn
MOSTOVI

Protetika je jako važna u čitavom procesu nastajanja novog osmijeha, jer mora vizualno, estetski, ali i funkcijski zadovoljiti pacijenta te se radi više proba. Pritom poštujemo sve faze izrade jednog protetskog rada po protokolima struke koje smo usvojili na privatnim edukacijama: Massironi, Malo, Davo, Giesenhagen, Shiratori, Jovanović…
Dentalna poliklinika dr. Gikić ima svoj vlastiti laboratorij pa zahtjevni koncepti All on 4 i Zygoma mogu biti završeni u roku od 24 sata.

FIKSNA PROTETIKA

Inlay, Onlay i Overlay estetski su nadomjesci u slučaju većeg oštećenja zuba. Kvalitetnije su i dugotrajnije rješenje od kompozitnog ispuna- plombe. Koji će se od ova tri nadomjestka primijeniti kod nekog pacijenta ovisi o veličini plohe koju trebamo pokriti.

Krunica je protetski nadomjestak koji „nadomješta caklinu“, kako bi se pravilno rasporedio prijenos sila prilikom žvakanja i time spriječile frakture već oslabljenog zuba te poboljšala funkcija žvakanja. Posebno se preporučuju u slučaju liječenih zuba, koji su puno krhkiji u odnosu na vitalne zube, a mogu se postavljati i na implantate. Načini na koji se postavljaju su cementiranje ili na vijak. Izrađuju se od različitih materijala pa se prema tome i razlikuju:

* Metalkeramičke krunice – imaju metalnu osnovu na koju se „slaže“ keramika. To je standard u fiksnoj protetici. Izuzetno su čvrste i dugotrajne.

* Potpunokeramičke krunice – izrađuju se od pune, prešane keramike. Razlikujemo Empress i E.max krunice. Zadovoljavaju najveće estetske zahtjeve jer oponašaju svojstva prirodnog zuba. Preporučuju se kod pacijenata koji imaju svoje zube, a trebaju nadoknaditi i unaprijediti funkciju i/ili estetiku.

* Cirkonkeramičke krunice – estetski su superiorne u odnosu na druge vrste krunica. Baza (osnova) je cirkonska, a na nju se slaže keramika. Upravo zbog toga izuzetno su čvrste. Češće ih radimo ako nedostaje više zuba nosača ili su zubi zbog liječenja promijenili boju. Najbolji su izbor za prirodan izgled i vrhunsku estetiku.

Ljuskice su protetski nadomjestak za koji je potrebno minimalno invazivno brušenje zuba. Mogu se raditi na vitalnim, zdravim zubima koji nisu liječeni, imaju mali ispun ili ga uopće nemaju. Preporučuju se kada se želi promijeniti veličina, oblik i boja zuba ili zatvoriti dijastema (razmak) između zuba. Najčešće se apliciraju iz estetskih razloga.

Mostovi su „zubni niz“ od tri krunice naviše. Mogu se postavljati na pacijentove izbrušene zube ili na implantate. Isto tako, mogu se raditi mostovi koji pokrivaju cijeli zubni niz.
All on 4 / Zygoma koncepti su fiksnog mosta na vijak, na četiri dentalna implantata standardne dužine ili zigomatičnih (dugačkih) implantata. U prvoj fazi terapije izrađuje se akrilatni fiksni most na vijak, dok se u drugoj fazi izrađuju estetski superiorni mostovi s metalnom konstrukcijom i kompozitnim fasetama.

POLUFIKSNA I MOBILNA PROTETIKA

U slučaju kompletne ili djelomične bezubosti mogu se izraditi protetski nadomjesci koji se skidaju. Nazivaju se protezama i mogu biti totalni ili parcijalni s kvačicama ili drugim retencijskim elementima. Izrađuju se od akrilata ili wironita (proteze s metalnom bazom).
Kada mobilne proteze ne stoje čvrsto na grebenu čeljusti i pacijent ima neugodnosti u javnosti, preporučujemo proteze na lokatorima, koji se postavljaju na prethodno ugrađene implantate.