Select Page

Slažem se da se moji podaci pohrane u karton pacijenta. Razumijem da na vlastiti zahtjev u svakom trenutku mogu pristupiti svojim podacima ili zatražiti da ih se trajno ukloni.

7 + 11 =