Cijena All on 4 zahvata?

Cijena All on 4 zahvata najčešći je upit koji nam postavljate tijekom pregleda, na društvenim mrežama i u email korespodenciji. 

Upravo stoga, odlučio sam posvetiti današnji blog baš ovoj temi. Budući da postoji više opcija zahvata All on 4 / Zygoma,  danas ću vam objasniti kako se formira cijena.

cijena All on 4 - blog - Poliklinika dr. Gikić Zagreb

Donja čeljust – cijena All on 4

Obično u donjoj čeljusti bude najviše slučajeva da pacijent ima dovoljno kosti (kost brade između donjih premolara) pa se ugrađuju 4 implantata standardne dužine.

Cijena prve faze terapije iznosi od 39.000,00 kn, ovisno o implantološkom sustavuAKCIJA – cijena  3.960 eura.

Gornja čeljust – cijena All on 4

U gornjoj čeljusti možemo izvesti jednu od opcija zahvata All on 4/Zygoma, ovisno o stanju volumena kosti pacijenta. Kada pacijent ima dovoljno kosti, ugrađuju se 4 implantata standardne dužine – jednostavni All on 4. Ako nema kosti, tada ugrađujem duže implantate tzv. zigomatične. Njih ugrađujem u uvijek postojanu, kvalitetnu i čvrstu jagodičnu kost. Koncepti koje izvodim zigomatičnim implantatima nazivaju se:

 • Zygoma Hybrid
 • Zygoma Quad.

Profesor Brånemark, otac implantologije, izjavio je “kako niti jedan pacijent ne bi smio do kraja života nositi protezu i držati zube u čaši”

Današnja tehnologija i moja vještina dovoljno su razvijene da kod svakog pacijenta možemo napraviti fiksni rad u gornjoj i/ili donjoj čeljusti.

Pa, krenimo redom!

Slučaj 1

Cijena All on 4 zahvata – jednostavni slučaj 

Tu je potpuno jasna situacija. Pacijent ima dovoljno kosti u obje čeljusti pa možemo ugraditi standardne implantate. Cijena zahvata ovisi o vrsti implatološkog sistema koji koristimo. Radimo s dvije vrste implantoloških sustava, certificiranih od svih svjetskih zdravstvenih organizacija. Odgovaraju EU direktivi o medicinskim proizvodima (93/42/EEC) i FDA odobrenju.

Cijena prve faze terapije iznosi od 39.000,00 kn, ovisno o implantološkom sustavuAKCIJA – cijena  3.960 eura.

Slučaj 2 

Cijena All on 4 zahvata – Zygoma Hybrid -srednje teški slučaj

Zygoma Hybrid je opcija All on 4 zahvata kod nedostatka kosti u stražnjoj regiji gornje čeljusti. Maksilarni sinusi su veliki, spušteni te jako pneumatizirani. Povlačenje kosti je posljedica izvađenih zuba.

U prednji dio gornje čeljusti, u bazu nosa ugrađujem 2 standardna implantata. U stražnju regiju tj. u jagodičnu kost ugrađujem 2 zigomatična implantata, sa svake strane po jedan. Ukupno je to 4 implantata.

Zygoma Hybrid je kompliciraniji slučaj od klasičnog All on 4-a. Zato je i cijena All on 4 – Zygoma Hybrid malo viša u odnosu na jednostavan slučaj All on 4. 

Cijena Zygoma Hybrid -1. faza kreće se od 59.000,00 kn. 

Slučaj 3

Cijena All on 4 zahvata – Zygoma Quad 

Zygoma Quad je najzahtjevniji slučaj u oralnoj kirurgiji. Radi se kada pacijent uopće nema kosti u gornjoj čeljusti, ni sprijeda ni straga. U takvim slučajevima ugrađujem 4 zigomatična implantata u jagodičnu kost.

Cijena Zygoma Quad na upit

Ovim zahvatom rješavamo najteže slučajeve. To znači da baš svaki pacijent može dobiti fiksne zube u gornjoj čeljusti U JEDNOM DANU, bez obzira na nedostatak kosti. Baš kako je zamislio prof. Brannemark!

Kako se formira cijena pojedinog zahvata?

Cijena se formira na prvom specijalističkom pregledu. Nakon detaljne analize digitalnog ortopana i CBCT- 3D dijagnostike utvrđujem stanje kosti u gornjoj i donjoj čeljusti. Zatim, detaljno objašnjavam pacijentu njegovo stanje i koja je najbolja opcija. Nakon toga izrađujem individualan i optimalan plan terapije.

All on 4/Zygoma je koncept koji ima jedinstvenu cijenu u koju je uključeno sljedeće:

I faza: operacija i privremeni fiksni rad – 24 h 

 • zahvat izvodi specijalist oralne kirurgije, a ne stomatolog
 • antibiotska profilaksa i priprema pacijenta za operaciju
 • vađenje zuba
 • čišćenje upala
 • nivelacija koštanog grebena
 • implantati s ugradnjom (standardni i/ili zigomatični)
 • multi unit nadogradnje
 • otisci i sve protetske probe
 • privremeni fiksni rad (akrilni most na titan cilindrima, 10 zuba) koji služi kao prototip za definitivni protetski rad 
 • 3 kontrolna pregleda (do II faze)

II faza: izrada definitivnog rada – 5 dana ili 4 dolaska 

 • skidanje privremenog mosta i uzimanje otisaka za definitivni rad
 • proba postave zubi
 • izrada konstrukcije u laboratoriju i proba u ordinaciji
 • estetska proba definitivnog rada radi eventualnih korekcija
 • dovršavanje rada u laboratoriju i postavljanje mosta u ordinaciji

 

Za ovu fazu jako je bitno da funkcija i estetika budu u potpunosti zadovoljene jer je riječ o definitivnom mostu.  Upravo zato, potrebno je više dana za probe i izradu mosta.

Cijena druge faze ovisi o materijalima koji se koriste:

 • kompozit
 • metalkeramika
 • cirkonkeramika.

 

Mi najčešće radimo mostove od kompozita u obje čeljusti.  

Za superiornu estetiku i funkciju radi se cirkonkeramički most u gornjoj čeljusti, dok se u donjoj radi kompozitni.

Boravak i smještaj u poliklinici tijekom terapije 

Za pacijente koji nisu iz Zagreba 

Tijekom  prve faze (operacija i privremeni fiksni most) pacijent boravi 2 noći. Tijekom druge faze izrade definitivnog rada, boravi 4 noći ili treba doći 4 puta u polikliniku.

Za pacijente iz Zagreba

Pacijentima nakon operativnog zahvata osiguravamo recovery room, sobu za oporavak dok čekaju probu zagriza. na taj način mogu se odmoriti i imati puni komfor.

Cijelo vrijeme boravka u poliklinici osiguravamo 24 h podršku i nadzor našim pacijentima.

Cijena All on 4 plaća se u 2 navrata:

 • prvi dio nakon obavljene operacije i privremenog rada
 • drugi dio nakon završenog definitivnog rada (nakon 6 mjeseci od operacije).

 

Pacijentima nudimo kompletnu uslugu na jednom mjestu, od CT dijagnostike, suvremeno opremljenih ordinacija, operacijskih sala, recovery rooma, apartmana i zubnog laboratorija. S nama su pacijenti potpuno sigurni jer im je cijeli tim poliklinike na raspolaganju čitavo vrijeme. Osjećaju se opušteno i sigurno te odlaze iz poliklinike zadovoljni s novim osmijehom na licu. Naša usluga i kvaliteta zahvata opravdavaju cijenu.

Do idućeg bloga budite nasmijani!

 

Autor: Dr. Matija Gikić

Naručite se na pregled

Call Now Button